TIBBİ HATA VAKALARINDA UZLAŞMA ÜZERİNE


Sağlık Hizmetlerinin uygulanmasından doğan zararlarla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan “Sağlık Mesleklerinin uygulanmasından dolayı uğranılan zararların uzlaşma yoluyla halledilmesine ilişkin yönetmelik hükümleri” malpraktis davaları açısından önem taşımaktadır.Bu yönetmelik 14 Ağustos 2012 SALI tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı sağlık mesleklerinin

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AÇILACAK İŞ DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER-İÇTİHAT ANALİZİ


Bilindiği üzere sağlık sektörü içinde özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık teknisyen ve işçileri İş Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olmaları nedeniyle sağlık sektörüne hukuk hizmeti veren bir avukat olarak sizlerle önemli bir Bölge Adliye Mahkemesi kararını analiz ederek paylaşmak istiyorum. Bu karara konu olan yerel mahkeme kararında da görüleceği üzere 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemelerine göre birçok iş davası belirsiz alacak davası olarak açılması nedeniyle davanın reddi ile sonuçlanmıştır. Bu da yıllar süren yargı sürecinde mağduriyetin bir kere daha artmasına neden olmaktadır.

ESTETİK AMELİYATLARDA HEKİMİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Hasta ile hekim arasında estetik amaçlı sağlık ilişkisi kurulduğunda bu ilişkiden doğan hukuki durum eser sözleşmesi kapsamında ele alınacaktır. Bu kapsamda Borçlar Kanunu hükümleri açısından olayı değerlendirmek gerekirse;

Eser sözleşmesi Borçlar Kanunu 470 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre eser sözleşmesin hükümleri kapsamında hekim estetik olarak bir eser meydana getirmeyi ve hasta da bunun karşılığında bir bedel üstlenmektedir.