Dilekçe örneklerini buradan arayabilirsiniz

Bu sayfamıza sorumlu ve bilinçli vatandaş olarak kullanabileceğiniz dilekçe örneklerini ekleyeceğim. Her olay için uzman avukat meslektaşlarımızdan destek almayı unutmayınız. Her olay kendine özgüdür. Burada sadece Anayasanın 36.maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetinin kullanılması için sosyal sorumluluk projesi olarak örnekler sunacağız.

Vatandaşlar için

Avukatlar için

DİLEKÇE HAKKININ KULLANIMI İLE İLGİLİ PÜF NOKTALARI

0 Paylaşımlar
 • Dilekçe yazarken mutlaka telefon, adres ve kimlik numaranızı yazın. Çünkü başvurduğunuz makam size ulaşmaya çalışacaktır.
 • Dilekçenizin sonucu hakkında yazılı olarak bilgi veya sonuçtan haberdar edilmenizi isteyin
 • Dilekçenizi mahkemeler hariç PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderin. Gönderi evraklarınızı ve gönderdiğiniz dilekçenin bir örneğini bir dosyada saklayın. Cevap yazısı geldiğinde ne gönderdiğinizi rahatlıkla görebilirsiniz
 • Yargı mercilerine vereceğiniz dilekçeleri yine mahkemeler aracılığı ile gönderin. E imza almanız ise en pratik ve kesin yoldur.
 • Dilekçenini gönderildiği makamda hata etmişseniz 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına ilişkin kanunun 5.maddesi gereği dilekçenizi ilgili yerlere göndermek zorundalar. Dilekçeniz makam isminde hata nedeniyle iade edilemez.
 • 3071 sayılı kanunun 7.maddesi gereği dilekçenize 30 gün içinde cevap verilmek zorundadır.
 • E imza almak istiyorsanız bu sayfadan bakabilirsiniz. Veya benim de kullandığım firmadan alabilirsiniz.
 • Mobil imza almak istiyorsanız kullandığınız operatörün(türkcell,vodafone,türk telekom vs) bayisine giderek mobil imza almak istedinizi belirtin.
 • Bir kuruma dilekçe vermek istediğinizde hukuki bir neden olmaksızın dilekçeniz alınmazsa Türk Ceza Kanunu 122.maddesi gereği suç işlenmektedir. Emniyete veya savcılığa başvurarak veya ilgili kuruma dilekçenin alınmaması nedeniyle suç duyurusu yapabilirsiniz. Ben iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi ve acil durumlarda faks çekilmesinin bu tür sorunları ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Ne yazık ki bazı kurumlar

  bu dilekçe bizimle ilgili değil, sen bunu .. kuruma ver

 • diyerek dilekçeyi almamaktadır. Bu açıkça suçtur. Dilekçeyi alan evrak kayıt memurunun dilekçe içeriğini denetleme yetkisi yoktur. Kanun gereği dilekçenin kabul edilmesi zorunludur.