0
Work Related Accident, laminate board fall off into Asian Craftsman.

İş kazası süresi içerisinde bildirilmezse ne olur?

 

İşverenin kaza meydana geldikten sonra bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden biri de işverenin ilgili kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi yükümlülüğüdür. İş kazası sonucu sigortalının veya hak sahiplerinin sosyal sigorta yardımlarından faydalanabilmesi için söz konusu kazanın SGK’ya bildirilip, kurumun da bunu iş kazası olarak nitelemesi başka bir deyişle kabul etmesi gerekir. İş kazası süresi içinde bildirilmezse çeşitli yaptırımlar meydana gelecektir. Bu yaptırımlar bakımından 5510 sayılı kanun uyarınca ikili bir ayrım yapmak gerekmektedir. İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. Öte yandan iş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *