EKİP ŞEMASI 

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI : Yeni davaların kabulü müvekkil adayları ile görüşme, iş akış koordinasyonu, dosyaların akışıın takip etmek, görevlendirmelerde bulunmak, genel kararları almak, ofisin tanıtımı,yapılan işlerin kontrol ve son kararları almak
ALİ YÜKSEL : Ofisin iletişim koordinasyonu, adliye-cezaevi-emniyet-müvekkil ile olan iletişim akışının takibi, müvekkil bilgilendirmelerini yapmak, müvekkillerin taleplerini görevli avukatlara iletmek, ofise yeni başlayan personelin teknoloji ve programlar konusunda oryantasyonunu yapmak, web site ve sosyal medya danışmanlığı
STJ.AV.KEREM GÜNAYDIN : Dilekçelerin hazırlanması, müvekkil görüşme hazırlıklarının yapılması, duruşma hazırlık raporları, duruşma sonrası ara kararların organizasyonu, gerektiğinde müvekkil adayı ve müvekkil görüşmesi yapmak, duruşmalara ve emniyet ifadelerine iştirak etmek, gerektiğinde iletişim koordinasyon konusunda destek olmak, avukatlık meslek pratik ve etik kurallarına vakıf olmak suretiyle deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmak
AV.MELİKE ALKAYA : Ofisin adliye-emniyet-cezaevi işleri konusunda gerekli işlemleri yapmak, yeni gelen dosyaların hazırlanması, mevcut dosyalarla ilgili esaslı dilekçelerin yazılması, hazırlanan davaların açılması, duruşmalara girilmesi, cezaevindeki müvekkillerin zirayeti, gözaltı görüşmelerinin yapılması ve gerektiğinde sair avukatlık işlemlerinin yapılması
AV.HUZEYFE SARI : Partner avukatımız olup, Ofisin adliye-emniyet-cezaevi işleri konusunda gerekli işlemleri yapmak, yeni gelen dosyaların hazırlanması, mevcut dosyalarla ilgili esaslı dilekçelerin yazılması, hazırlanan davaların açılması, duruşmalara girilmesi, cezaevindeki müvekkillerin zirayeti, gözaltı görüşmelerinin yapılması ve gerektiğinde sair avukatlık işlemlerinin yapılması
STJ.İLKNUR CANCI : Dilekçe ve dosyaların düzgün olarak tanzimi, dilekçe yazımı, ara kararların yerine getirilmesi, müvekkiller için rapor yazılması ve gönderilmesi, dava hazırlık raporlarının yazılması, dava açılış işlemlerinin yapılması, görüşmelere iştirak ve gerektiğinde müvekkil adayları ile görüşmelerin yapılması, duruşmalara iştirak ve deneyim kazanarak avukatlık mesleğine hazır hale gelmek
Ofisimiz online olarak çalışmaya entegre olup aynı çatı altında olmadan avukatlık hizmetlerinin organize şekilde yapılması konusunda deneyimli ve yeterlidir. Ofis olarak aynı zamanda gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrenci, stajyer avukat ve genç avukatlara deneyim kazanmaları adına örnek olay ve dosyalar vermek suretiyle gelişimlerine destek olmayı borç bilmekteyiz.