EKİP ŞEMASI 

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI : Kurucu avukat olup İstanbul Üniversitesinden 2009 yılında mezun olmuştur. Çalıştığı alanlar ceza davaları, tazminat davaları, iş davaları, iş kazası davaları, gayrimenkul ve kira hukuku davaları, hukuki danışmanlık ve şirket danışmanlığı şeklindedir. Ofisteki görevi yeni davaların kabulü müvekkil adayları ile görüşme, iş akış koordinasyonu, dosyaların akışıın takip etmek, görevlendirmelerde bulunmak, genel kararları almak, ofisin tanıtımı,yapılan işlerin kontrol ve son kararları almak şeklinde

.                                                                                                                 
AV.FERİT SALAZ : Partner avukatımız İstanbul Üniversitesinden 2020 yılında mezun olmuştur. Ofisimizde daha çok hukuk ceza davaları, işçi işveren uyuşmazlıkları, yabancılar hukuku, gayrimenkul hukuku üzerine çalışmaktadır. Aynı zamanda yeni gelen dosyaların hazırlanması, mevcut dosyalarla ilgili esaslı dilekçelerin yazılması, hazırlanan davaların açılması, duruşmalara girilmesi, cezaevindeki müvekkillerin zirayeti, gözaltı görüşmelerinin yapılması ve gerektiğinde sair avukatlık işlemlerinin yapılması

                                                                                
AV.REYHAN EBRAR OÇAKTAN: Partner avukatımız olup Kadir Has Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Halen Galatasaray Üniversitesi Huku Fakültesinde Kamu Hukuk alanında yüksek lisans yapmaktadır. Ofisimizde daha çok kamu hukuku alanında çalışmaktadır.

                                                                                              
AV.BÜŞRA ALTAY:  Partner avukatımız olup Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Antalya’da avukatlık yapmakta olup ofisimizde daha çok ticari davalar, ceza davaları, iş davaları, tazminat davaları ve idari davalar üzerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda mevcut dosyalarla ilgili dilekçelerin yazılması, hazırlanan davaların açılması, duruşmalara girilmesi, cezaevindeki müvekkillerin ziyareti, gözaltı görüşmelerinin yapılması ve gerektiğinde sair avukatlık işlemlerinin yapılması görevlerini yürütmektedir.


MURAT BELEN : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisidir. Ofisimizde öğrenci stajyerimiz olup partner avukatların vermiş olduğu dilekçe yazmak, adliye ara karar işlemleri, idari işlemler ve müvekkil bilgilendirmeleri gibi işleri yapmaktadır.

NAZİRE FAKIBABA : Ofisimizde santral ve asistanlık yapmakta olup ofisimiz partner avukatları ile müvekkilerimiz arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Ofisimiz online olarak çalışmaya entegre olup aynı çatı altında olmadan avukatlık hizmetlerinin organize şekilde yapılması konusunda deneyimli ve yeterlidir. Ofis olarak aynı zamanda gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrenci, stajyer avukat ve genç avukatlara deneyim kazanmaları adına örnek olay ve dosyalar vermek suretiyle gelişimlerine destek olmayı borç bilmekteyiz.
Ofisimiz online olarak çalışmaya entegre olup aynı çatı altında olmadan avukatlık hizmetlerinin organize şekilde yapılması konusunda deneyimli ve yeterlidir. Ofis olarak aynı zamanda gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrenci, stajyer avukat ve genç avukatlara deneyim kazanmaları adına örnek olay ve dosyalar vermek suretiyle gelişimlerine destek olmayı borç bilmekteyiz.