0

Malpraktis davasında bilirkişi raporuna teknik itiraz dilekçesi örneği

BAKIRKÖY 1.TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 2016/…. ESAS

DAVACI         : 

VEKİLİ           : AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI

Cevizli Mah Ulubey Sk No.4/a D.51 Kartal İstanbul Tel 0536 027 0595

 

DAVALILAR: 

VEKİLİ           :

KONU            : 06.07.2020 havale tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız

Devamı Okuyun
0

Beraat Eden Sanığın Açtığı Tazminat Davasında Muvafakat Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı (Şinasi Umaz Kararı Analizi)

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesi’nin Şinasi Umaz kararından bahsetmek istiyorum. ( Karar Tarihi :23.10.2019)

Devamı Okuyun
1 2 3 4