0

MİRAS ORTAKLIĞI OLAN TAŞINMAZLARIN KİRALARININ TAHSİLİ SORUNU

Müvekkilimiz adına miras ortaklığındaki taşınmazlardan faydalandırılmaması nedeniyle ecrisil davası açtık. Bu dava Medeni Kanunun 995.maddesine dayanmaktadır.

Yine Medeni Kanunun  640.maddesine göre mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan ortaklık meydana gelir. Bu durumda mirasçılardan biri veya bir kaçı miras hissesinin üzerinde olan miras mallarını kullanır ise bu malları 995.madde hükmüne göre iyi niyetli olmayan zilyet olarak elinde bulunduruyor demektir. 

Bu hususta da Yargıtay görüş birliği içindedir. Mirasçılar eğer kullanımı açık olarak tereke malından yararlanmak istediğini diğer paydaşa bildirmiş olması şarttır. Fakat kiraya verilen taşınmazlar hakkında böyle bir gereklilik bulunmamaktadır. 

Bu davada açtığımız davada taraflara HMK hükümleri gereği dava dilekçeleri tebliğ edilmiş ve taraf teşkili sağlanmıştır. Mahkemece tensip kararı ile takyidatlı tapu, mevcut ortaklığın giderilmesi dava dosyası, kadastro çap ve kroki. İmar işlem dosyası ve emsal kiralarıla ilgili kurumlara yazı yazılması kararı verilmiş

Duruşma günü verilmiş ve mahkemece dosya içindeki bilgi ve belgelere göre duruşma yapılarak tahmini olarak 4 duruşmada yargılama bitirelecektir.

Peki devam eden kiralar ile ilgili neler yapılabilir? Zira ecrimisil tazminatı dava tarihine kadar olan işlemiş kira bedellerini kapsar. Bu şekilde her kira biriktiğinde yeni dava açmak hem zaman hem de maddi gider demektir. 

Böyle durumlarda eğer kiracılarla ilgili adres ve muhatap bilgisi biliniyorsa ihtar çekilip miras hissesi oranında ödenmesinin istenmesi gereklidir. 

Tespit edilmeyen kiracılarla ilgili ise Sulh Hukuk Mahkemesinde tespit davası açılabilir ve vergi dairesi ile belediyelerden bu yerlere ilişkin tapu kaydı ile başvurup kira kontratlarının suretleri talep edilebilir. 

Müvekkilimiz adına takip ettiğimiz bu olayda vergi daireleri ve belediyelere yaptığımız müracaatlardan bilgi paylaşılamayacağı nedeniyle olumsuz yanıt aldık. 

Şimdi sırada taşınmazın bulunduğu belediye ve taşınmazın bulunduğu vergi dairesine bizzat giderek bilgi almak ve bilgileri olmayan kiracılara da ihtar çekerek müvekkillerin kayıp içinde oldukları kira bedellerini elde etmelerini hedeflemekteyiz. 

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI -17.12.2019

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *