0

KAT MÜLKİYETİ KANUNU NEZDİNDE HAK VE SORUMLULUKLAR

Kat mülkiyeti nasıl kurulur?

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Devamı Okuyun