0

ÇEKE NASIL İTİRAZ EDİLİR

ÇEKE İTİRAZ NASIL YAPILIR 

 

Çek Türk Ticaret Kanununun Üçüncü Kitap Dördüncü Kısım Üçüncü Bölüm altında düzenlenmiş olup kambiyo senetleri arasında sayılmaktadır. Çekten kaynaklanan bir alacağa itiraz ederken Türk Ticaret Kanunun  Üçüncü Kitap Dördüncü Kısım Üçüncü Bölüm altındaki maddelere ve Çek Kanunu hükümlerine bakmak gereklidir.

Devamı Okuyun
3

ALACAK TAHSİLATINDA BORÇLUNUN ALACAKLARINA HACİZ

İcra İflas Kanununun çeşitli hükümleri alacaklarımızın takibi bakımından haciz işlemlerinin nasıl ve hangi yöntemlere göre yapılacağı düzenlemektedir. Bu yazımızda borçlunun başkalarından olan alacakları için hangi yollar izlenmesi gerektiği üzerinde duracağız.

Devamı Okuyun
1 2