0
First aid support accident at work of worker at factory. Male worker has an accident in the Machine

Sigortalı işçinin uzaktan çalıştığı sırada kaza geçirmesi iş kazası sayılır mı?

Çarşanbalı Hukuk : Özellikle COVID-19 salgını ile mücadele döneminde dijitalleşmenin de etkisiyle hayatımıza yoğun bir şekilde işleyen uzaktan çalışma stili hukuki boyutu ile de günümüzde tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Uzaktan çalışma sırasında kaza geçiren sigortalı işçinin geçirmiş olduğu kazanın niteliğine ilişkin doktrinde çeşitli görüşler mevcuttur. İş Kanunu’nda uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanımlamıştır. Buna karşılık 6331 sayılı Kanun’da kazasının, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay şeklinde tanımlanmıştır. İki tanım birlikte değerlendirildiği takdirde; uzaktan çalışmanın iş kazası sayılabilmesi için işin yürütümü nedeniyle meydana gelmesi gerekmektedir. 

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU 

 

TEL : 0216 706 5285

 

Ekibimiz

Ücret tarifemiz

Çalışma Yöntemimiz

Randevu

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *