0
Trafik kazası

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

 

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI NEDİR?

 

Bir motorlu karayolu aracının bir başka taşıta, yayaya, hayvana veya nesneye çarpması sonucu meydana gelen olaya trafik kazası denir. Trafik kazaları sonucu maddi veya manevi hasar meydana gelir.

 

Ayrıca kaza sonucu yaralanma veya ölüm durumları oluşabilir. Bu gibi durumlarda trafik kazasında kişi yaralanmışsa kendisi, vefat etmişse yakınları maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptirler.

 

Ayrıca kazazede veya vefatı halinde yakınları, kusurlu olan kişiye dava açmadan doğrudan sigorta şirketine başvurup sigorta şirketinden zararını talep edebilir. Karayolları Trafik Kanunumuzun 97. Maddesine göre de; zarar gören, zorunlu trafik sigorta poliçesinde yazılı sınırlar içinde doğrudan sigorta şirketinden zararını talep edebilir.

 

Bilindiği gibi zorunlu mali mesuliyet sigortaları (trafik sigortaları) trafik kazasına karışan 3.kişilerin maddi zararlarını karşılamak için var olan bir sigorta türüdür. Karayolları Trafik Kanununa göre tüm motorlu araçların trafik sigortası olmak zorundadır. Trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

 

Bu durumu denetlemek de devletin sorumluluğundadır. Yasaların koyduğu bu yasağa rağmen aracını sigorta ettirmeyen sürücülerin karıştıkları trafik kazalarında zarar gören 3. kişilerin zararlarının giderilmesi ve kişilerin mağdur edilmesini önlenmesi gerekiyor.

 

Türkiye’de Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde güvence hesabını adında bir birim kurulmuş olup trafik sigortası bulunmayan araçların karıştığı kazalarda oluşan maddi zararlar güvence hesabından talep ve dava edilebilir.

 

Trafik kazalarını aşağıda yer alan şekilde sıralayabiliriz:

 • Ölümlü trafik kazaları
 • Yaralamalı trafik kazaları
 • Maddi hasarlı trafik kazaları

 

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI

 

Trafik kazası nedeniyle tazminat davaları, haksız fiil sonrası kaybedilen maddi değerlerin sağlanması amacını taşır. Ancak bu uygulamada zamanaşımı sınırı vardır. Tazminat davası başvurusu yapmak isteyen kişi veya kişiler için süre, haksız fiilin gerçekleştiği gün başlar. Yani trafik kazasının olduğu gün dava hakkının kazanıldığı ilk gündür. 

 

Trafik kazası sonucu ortaya çıkan mağduriyetler için ceza kanunlarında çok daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş ise tazminat isteme süresi Ceza Kanunlarında düzenlenmiş olan zamanaşımı süresine göre uzar. Yaralanmalı trafik kazalarında süre kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise süre kaza tarihinden itibaren 15 yıl olup eğer aynı olayda hem ölü, hem yaralı varsa tümü için tazminat isteme süresi 15 yıl olacaktır.

 

TAZMİNAT DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR?

 

Trafik kazalarından kaynaklı tazminatlar; trafik kazasına sebebiyet veren kişiden istenir. Ancak bu husus; kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı değerlendirilmektedir. Mağdur kişi veya yakınları aşağıdaki kişilere dava açabilir:

 

 • Araç sürücüsü: Trafik kazası durumlarında kusurlu araç sürücüsüne maddi veya manevi tazminat davası açılabilir.
 • Araç sahibi: Araç sahibi, 2918 sayılı KTK 85/1 maddesine göre araç işletenidir. Bu nedenle mağdur kişiler trafik kazası sonrası araç sahibine maddi veya manevi tazminat davası açılabilir.
 • Araç işleteni: Hukuk Genel Kurulu’nun 2015/2890 kararına göre araç işleteninin trafik kazasında sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle mağdur kişiler trafik kazası sonrası araç işletenine maddi veya manevi tazminat davası açılabilir.
 • Sigorta şirketi: Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası bulunan araçlarda trafik kazası durumunda sigorta şirketi sorumlu olmaktadır. Dolayısıyla mağdur kişiler trafik kazası sonrası sigorta şirketine maddi veya manevi tazminat davası açılabilir.

 

TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’ dir. (HMK md.2/1). 

Trafik sigortasını yapan şirkete açılacak tazminat davasına bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’ dir (6102 sayılı TTK md. 4/1-a, md.5/1). Çünkü, sigorta şirketinin sorumluluğu ticari bir işten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, trafik kazası nedeniyle aracın sürücüsü, sahibi ve işleteni ile birlikte aracı sigortalayan sigorta şirketine birlikte dava açılacaksa; tüm sorumlular hakkında Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tazminat davası açılmalıdır.

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davasında birden fazla yetkili mahkeme vardır. Trafik kazası nedeniyle tazminat davasına bakmaya yetkili mahkemeler şunlardır:

 • Davalılardan herhangi birisinin ikametgahı mahkemesinde tüm sorumlulara maddi ve manevi tazminat davası açılabilir (HMK md.6).
 • Trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesinde tazminat davası açılabilir (HMK md.16/1).
 • Trafik kazaları nedeniyle açılacak tazminat davaları, zarar görenin, yani davacının ikametgahı mahkemesinde de açılabilir (HMK md.16/1). 
 • Trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir (HMK md.14/2).

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA HANGİ ZARARLAR TALEP EDİLEBİLİR?

 

Ölümlü trafik kazalarında talep edilebilecek zararlar ve alınabilecek tazminatlar aşağıdaki gibidir:

 • Ölen kişinin cenaze masrafları
 • Ölen kişinin varsa hastane tedavi masrafları
 • Trafik kazası nedeniyle oluşan elem, acı ve ızdırap nedeniyle manevi tazminat
 • Destekten yoksun kalma tazminatı

 

Yaralanmalı trafik kazalarında talep edilebilecek zararlar ve alınabilecek tazminatlar aşağıdaki gibidir:

 • Trafik kazası nedeniyle oluşan elem, acı ve ızdırap nedeniyle manevi tazminat
 • Yaralanan kişinin tedavi masrafları
 • Yaralanan kişinin kazancına dair kayıplar
 • Yaralanan kişinin çalışma gücünün azalması veya yitirilmesi nedeniyle doğan kayıplar
 • Yaralanan kişinin ekonomik geleceğinin sarsılmasından dolayı oluşan kayıplar olmak üzere trafik kazalarında dikkate alınması gereken birçok unsur vardır. 

 

Trafik kazalarında vekalet ücreti hakkında büromuzun aşağıdaki iletişim kanallarından bilgi ve teklif alabilirsiniz.  20.12.2021

 

Telefon : 02167065285

Whatsapp : 02167065285 (Kurumsal Whatsapp)

Email : carsanbalihukukburosu@gmail.com

Facebook :  https://www.facebook.com/sahincarsanbali/?ref=pages_you_manage

İnstagram : https://www.instagram.com/av.sahincarsanbali/

Googleİşletme : https://www.linkedin.com/in/%C5%9Fahin-%C3%A7ar%C5%9Fanbali-a9b7934b/?originalSubdomain=tr

 

 

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU

Kurucu Av.Şahin Çarşanbalı

 

 

ETİKETLER : #çarşanbalıhukuk #şahinçarşanbalı #trafikkazası #değerkaybı #tazminatdavası

 

 

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *