0

Alacağınızı tahsilat tereddütü mü yaşıyorsunuz

Ne yazık ki ülkemizde artık borcu ödememek alışkanlık haline gelmiştir. Alacaklılar alacaklarının tahsilatı konusunda biz avukatlardan da olumsuz yanıtlar almaktadır. Yargılama giderlerinin ağır yükü de hukuki mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu durum hukuki sorunları olanların işlerini kendilerinin takip ederek avukatlardan ihtiyaç duyduklarında danışmanlık ve dilekçe yazımı konusunda destek almaya itmektedir. Avukatlık ücretlerinin içindeki büyük pay vekalete dayalı iş takibinin getirdiği külfettir. Fakat hukuki sorunun sahibi olan kişi dijital dünyada işini kendisi takip edebiliyor ise danışmanlık ve dilekçe yazım hizmetleri ile hem profesyonel hem de ekonomik bir hukuki hizmet satın alabilecektir.

 

Alacağın tahsilatı konusunda vadesi gelmiş veya gelmemiş olmasına bakmaksızın tereddüt yaşayanlar bu durumu el yordamı ile netleştirmeye çalışsalar da aylarca alacağın tahsilatı konusunda hareketsiz beklemekteler. Bunun yerine Çarşanbalı Hukuk olarak önerimiz kuralları belirlenmiş bir hukuki danışmanlık hizmeti satın almaktan geçer. Ülkemizde danışmanlığın hiç de yaygın olmaması nedeniyle hukuki malpraktislerle sıklıkla karşılaşmaktayız. Danışmanlık ücreti ödendiğinde 50 dakikalık bir oturumluk danışmanlık görüşmesinde her soruya cevap bulabileceğimizi düşünmekteyiz. Bu mümkün değildir. Danışmanlık görüşmesinin ilk oturumunda sorular dinlenir, kayıt altına alınır ve öneriler sunularak ne kadarlık bir çalışma ve işlem yapılması gerektiği iletilir. 

 

Bir alacağınız var ve borçlunun bu alacağın karşılığı olan borcunu ödeyeceği konusunda bazı hazırlıkları öğrendiniz. Bu durumda avukatınız veya avukata yazdırdığınız dilekçe ile mahkemeden ihtiyati haciz takip edebilirsiniz. Bu hakkın dayanağı İcra İflas Kanunu 257.Maddesi ila 268.maddesi arasındaki hükümlerdir. İhtiyati haciz dilekçesinin hazırlanmasını Çarşanbalı Hukuk Bürosuna iletmeniz halinde 300 Euro karşılığı TL bedel ve ilgili belgeleri (kimlik fotokopisi, aradaki anlaşma belgesi, borçlu bilgisi ve gerekli görülen diğer belgeler) tarafımıza iletmeniz halinde (carsanbalihukukburosu@gmail.com veya 0216 706 52 85 nolu telefona ilişkin whatsapp) 2 iş günü içinde ihtiyati haciz talep dilekçesi hazır edilecektir. 

 

İhtiyati haciz kararı alabilmemiz için İİK 257.maddesi gereği; 

 

Alacağınızın rehinle teminat altına alınmamış olması, 

Vadesinin gelmiş olması ve para borcuna ilişkin olması gerekir.

 

Vadesi geçmemiş borçlar için ise; 

Borçlunun belirli bir yerleşim yeri yoksa, 

Mal kaçırma veya kendi kaçma kaçma hazırlığı varsa ihtiyati haciz talep edebilmekteyiz.

 

İhtiyati haciz kararı alırken uygulamada genellikle alacağın %15’i oranında teminat yatırılmaktadır. Bunun da hazır edilmesi gerekir. Yargılama masrafı olarak da yaklaşık 2500 TL ödeme yapılmaktadır.

 

İhtiyati haciz talebinizi Çarşanbalı Hukuk’tan yapmak için : 

 

+90 216 706 52 85 nolu telefondan randevu alıp 30 dakika için 20 Euro karşılığı TL’yi tarafımıza EFT yapın veya kredi kartı ile ödeme yapın. (Kredi Kartı ile ödeme yapılması halinde Pos kesintisi nedeniyle 25 Euro alınmaktadır)

Olayınız dinlenecek ve gerekli notlar alınacaktır. Olayınıza ilişkin ihtiyati haciz şartları oluşmuş ise talep etmeniz halinde ihtiyati haciz dilekçeniz evrakları ve 300 Euro ücreti (20 Euro (Kredi kartı ile 25 Euro) ödemeniz mahsup edilecektir) ödemenizden itibaren 2 iş günü içinde dilekçeniz hazır edilecektir. (Evrakları ve ücreti teslim edilen gün sayılmaz. Sonraki gün işlem süremiz başlar) 

 

Dilekçede tarafınıza teslim edildikten sonraki 1 hafta içinde kullanılmamk üzere “ 2 kez ücretsiz revize hakkınız ve 10 dakikalık ücretsiz telefonda danışmanlık” hakkınız bulunmaktadır. 

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU 

 

RANDEVU : 0216 706 5285

 

ÖDEME : Kredi kartı , Eft

 

EMAİL : carsanbalihukukburosu@gmail.com

 

Web site : https://avsahincarsanbali.com/

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *