0

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI CEVAPLIYOR : Hasta ile Özel Sağlık Kuruluşu Arasındaki İlişki

Sağlık Hukuku sorunlarını daha anlaşılır şekilde soru cevap olarak yazmaya devam ediyoruz.

SORU -1 : Hekim ile özel sağlık kurum ve kuruluşu arasındaki ilişki tazminat hukuku bakımından hangi esaslar üzerine kurulmuştur?

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI : Hasta bireysel olarak çalışan hekime değil de özel bir sağlık kuruluşuna başvurması durumunda tanı, tedavi, tıbbi hizmetler konusunda sağlık kuruluşu tarafından hekim görevlendirilmiştir. Bu durumda hekim artık yardımcı kişi statüsündedir. Bu durumda hekim ve hastane birlikte müteselsil sorumlu olmaktadırlar.

SORU-2 : Borçlar Hukuku bağlamında hangi maddeler uygulanmaktadır ?

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI :

Borçlar Kanunu 66.maddesinde adam çalıştıranın sorumluluğu düzenlenmiştir. Buna göre adam çalıştıran statüsündeki özel sağlık kuruluşu çalıştırdığı hekimin verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

Borçlar Kanunu 116.maddesinde ise uzmanlık gerektiren mesleği yürüten çalışanın yaptığı fiillerden sorumluluğun tamamen çalışana ait olacağına ilişkin anlaşmaların hükümsüz olacağından bahsedilmektedir.

SORU -3 : Özel sağlık kuruluşu nelere dikkat etmelidir?

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI : Özel sağlık kuruluşu sağlık hizmeti verme sürecinde hekimi seçme, talimat verme, gözetim ve denetimde bulunma görevlerini yerine getirmelidir. Ayrıca özel sağlık kuruluşu, işletmeyi çalışma düzeninin zararın doğmasını engellemeye elverişli halde bulundurmalıdır. Bu görevlerini yerine getirdiğini ispat etmesi durumunda sorumluluk sadece hekime ait olacaktır.

SORU -4 : Özel sağlık kuruluşunun rücu hakkı var mıdır?

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI : Evet, sağlık kuruluşu ile hasta arasındaki hastaneye kabul sözleşmesi ilişkisi kapsamında hastaya çalışan hekim tarafından zarar verilmesi durumunda adam çalıştıranın sorumluluğu esaslarına göre hastaya ödediği tazminatı kusurları oranında hekim ve diğer sağlık personeline rücu edebilir.

SORU -4 : Özel sağlık kuruluşunun hekimle yapmış olduğu sorumsuzluk anlaşması geçerli midir?

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI : Borçlar Kanunu 116.maddesine göre bu mümkün değildir. Kanunla düzenlenmesi nedeniyle bu sözleşmeler imzalansa dahi hasta tarafından hekim ve özel sağlık kuruluşuna dava açılması mümkündür.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *