0

CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ/İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI 

Yazılı yargılama usulü uygulanan davalarda dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve son olarak ikinci cevap dilekçesi aşamalarından oluşmaktadır. HMK 136.maddesine gereği cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi aşamalarında da iki haftalık süre vardır. Bu süreler tebliğden itibaren başlar. HMK 141.maddesine göre cevaba cevap  ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarınızı genişletebilir veya değiştirebilirsiniz. O halde yazılı yargılama usulü olan davalarda cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile dilekçeler teatisi aşaması tamamlanmaktadır. Bu aşamalar sonrasında iddia ve savunmalar genişletilemez. HMK 141/2 maddesine göre iddia ve savunmanın genişletilmesi hususunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati istisna tutulmuştur. 

 

Islah konusu HMK 171 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. İddia ve savunmanın genişletilmesi uygulamasının bir türü olan ıslah kurumu ile aynı hüküm gereği ıslah yoluna bir kez başvurulabilir. 

 

Bu yasağın kapsamına dava sebebi olan vakıalar ve talep sonucu da dahildir. Hukuki sebeplerin değiştirilmesi, davayı genişletme ve değiştirme sayılmaz. Talebin daraltılması yasak kapsamına dahil değildir. Hukuk davalarında taraflarca getirilme ilkesi geçerlidir. Bu nedenle hukuk davasında bunu hakim dikkate alır diye düşünmemek lazım. Hakim yukarıda bahsettiğimiz aşamalarda veya ıslah ile dile getirilmemiş bu hususları dikkate almayacaktır. 

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI 

#çarşanbalıhukuk #şahinçarşanbalı #cevabacevapdilekçesi #yazılıyargılamausulü #hmk #dilekçe #hukukyargılaması

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *