0
First aid by workmate. Working at warehouse. Male warehouse worker have accident

İş kazası tutanağı nasıl tutulur?

 

İş kazası sonucu tutulan tutanak işçinin çeşitli haklardan yararlanması ve işverenin sorumluluğunun saptanması bakımından önemli bir kayıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazası tutanağının detaylı bilgi içermesi kazanın özellikle kusur tespiti bakımından aydınlatıcı bir evrak niteliği kazanmasını sağlayacaktır. İş kazası tutanağında öncelikle kazazedenin kişisel bilgileri doldurulmalıdır. Kazazedenin adı-soyadı, cinsiyeti, eğitim durumu, işverenin adı, bulunduğu pozisyondaki tecrübesine dair ayrıntılar kişisel bilgiler kısmında yer almalıdır. Ardından kazanın gerçekleştiği ortama ilişkin olarak detaylı bilgi verilmelidir. Hava koşulları ve zemin koşulları detaylı bir biçimde ifade edilmelidir. Ardından iş kazası sırasında yürütülen faaliyete ilişkin bilgi verilmelidir. Kazaya sebep olan olay, kazanın şekli, yaralanma türü ve yaralanan uzuv hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Tüm bunlara ek olarak kazaya ait fotoğrafların tutanağa eklenmesi söz konusu kazanın nasıl gerçekleştiğinin anlaşılabilmesi bakımından yararlı olacaktır. İş kazası tutanağının işveren tarafından eksiksiz bir biçimde tutulması son derece önemlidir.  #işkazasıtutanağı, #işçihakları, #işverensorumluluğu, #kusurtespiti, #kayıt, #bilgi, #kişiselbilgiler, #havakoşulları, #zeminkoşulları, #faaliyet, #yaralanma, #uzuv, #fotoğraf, #eksiksiz, #hukukbürosu

 

Çarşanbalı Hukuk Bürosu

Tel. 0216 706 5285

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *