0
First aid by workmate. Working at warehouse. Male warehouse worker have accident

Sigortalı işçinin maluliyet oranı nasıl belirlenir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Malul Sayılma” başlıklı 25. Maddesi kimlerin malul sayılacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Kişinin malul olarak kabul edilebilmesi bakımından bir takım şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Öncelikle kişinin malul olarak kabul edilebilmesi ve 5510 kapsamında sigortalı olması gerekmektedir. Sigortalı kimsenin çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiğinin, sağlık hizmeti sunucularından alınacak rapor ile Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir. #maluliyetoranı, #sigortalıişçi, #SosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortasıKanunu, #malulsayılma, #çalışmagücükaybı, #meslektekazanmagücükaybı, #rapor, #KurumSağlıkKurulu, #tespit

 

Çarşanbalı Hukuk Bürosu 

 

Tel. 0216 706 5285

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *