0

SEGBİS İLE ONLİNE DURUŞMA VE ÖNERİLER – E DURUŞMA VE GETİRDİKLERİ

SEGBİS İLE ONLİNE DURUŞMA VE ÖNERİLER – E DURUŞMA VE GETİRDİKLERİ

 

 

Segbis sistemi Türk yargı işleyişinde gittikçe gelişen ve kolaylaşan bir hale bürünmektedir. E duruşma olarak tanıtılan bu sistem sayesinde müvekkiller daha geniş bir avukat seçme imkanına kavuşurken avukatlar da müvekkillerini yüksek mali giderlere katlanmak durumunda bırakmadan kendilerine uzaktaki duruşmalara e-duruşma yoluyla katılabilmektedir. Bu sistemin 81 il ve bağlı ilçelerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi ki e-duruşma taleplerinin kabul edilmemesi vakaları da çok olmakla birlikte hakimlerin bu hususta sistemi desteklemeleri konusunda bilgilendirilmeleri gereklidir.

 

 

Bir yandan bu geliştirmeler devam ederken biz avukatlık büroları da kendimize bakan yönüyle pratik geliştirmeye çalışmalı ve bu hususta taleplerle bakanlık ilgili birimlerini bilgilendirmeliyiz.

 

ÇARŞANBALI HUKUK MODELİ : İŞ ORTAKLIĞI/TEVKİL MODELİ ileGebze’deki duruşmaya Adıyaman’daki bir meslektaşımız girebilmektedir. Bunun için tabi ki e-duruşma yolunu kullanıyoruz. Bunun için duruşmaya girecek dosya sorumlusu avukatın yanında dosyada görevlendirilen stajyer avukat dosya sorumlusu avukatın yetki belgesini uyaptan gönderiyor ve kalemi arayıp vekil kaydı yapılmasını talep ediyor. Tabi ki öncesinde dosya sorumlusu avukat-stajyer avukat-yönetici avukat birlikte dosyanın duruşma hazırlığını bir hafta öncesinden hazır ediyorlar.

 

Mevcut uygulamada vekaleti olan avukatın uyap sisteminden yetki belgesi gönderip yine bu uyap e imza ile giriş yapıldığında sorun olmuyor. Bu durumda iki karşıt görüş mevcut.

 

Birinci görüşe göre; fiziki duruşmalarda da yetki belgesi ile avukat girer ve mahkeme salonunda herhangi bir kimlik tespiti yapılmaz. Burada mesleki saygı ve uygulamadaki avukata güvenden kaynaklı bir durum mevcut. Suistimal halinde yetki veren ve alan avukatın sorumluluğu gündeme geleceği için suistimal olasılığı çok yüksek değil. Neden e-duruşmaya avukat olmayan birisi veya yetki belgesi olan avukat dışında başka avukat adeta o avukat imiş gibi girsin yaklaşımı esastır. Mevcut durumdaki adliye teşkilatındaki yavaşlığı göz önüne aldığımızda biz de bu yaklaşımı savunuyoruz. Aksi durum sistemin kolaylık değil zorluk getirdiğini düşünmemize neden olacaktır.

 

İkinci görüşe göre; uyap sistemine giren avukatın kimliğinin tespitinin mümkün olmadığına dayanmaktadır. Yetki belgesi sunan avukat kendisinin vekil kaydını yaptırıp e-duruşma talebini burası üzerinden göndermelidir. Adliye işleyişinin hızlı olması durumunda biz de bu görüşe katılacağız. Fakat uygulamada bu görüş benimsenir ise e duruşma talebi gönderecek avukatın vekil kaydı yapılmaması, vekalet sahibi avukatın uyap sisteminden girilmesinin reddi halinde işlemi geciktiren kalem personeli hakkında avukatların disiplin şikayeti ve idare aleyhine tazminat davası açma hakkı doğacaktır. Bunun yerine hakimlerin e duruşma konusunda bilgilendirilmesi, işleyişin hızlandırılması, yetki belgesi ve vekil kaydı uygulamasının onaysız olarak işleme alınması, e-duruşma taleplerinin sistem mevcut ise onaysız olarak kabul edilecek şekilde yazılım düzenlemesi yapılması durumunda ikinci görüşün kabul edilmesi daha doğru olacaktır. Öncelikle şartların yerine gelmesi gereklidir. Aksi durum avukatların vekillik görevlerini zorlaştıracağı gibi şikayet ve davalara neden olacak tatsız durumlara neden olacaktır.

 

ÇARŞANBALI HUKUK BÜROSU

Adına

AV.ŞAHİN ÇARŞANBALI

 

 

 

 

Ekibimiz

Ücret tarifemiz

Çalışma Yöntemimiz

Randevu

 

#eduruşma #mahkeme #onlineçalışma #avukatlıktaremoteçalışma #tevkil

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *