İşyerinin devrinde işçi alacaklarından sorumluluk-HGK Kararı


• İŞYERİNİN DEVRİ ( Davacının Milli Piyango İdaresi İşyerinde Diğer Davalının İşçisi Olarak Çalıştığı/İhalenin Başka Şirkete Verilerek İş Aktinin Feshedildiği ve İhaleyi Yeni Alan Şirkette Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği - Feshe Bağlı İşçi Alacakları Talebinin Reddi )