AVUKATLIK ATÖLYESİ 2.DÖNEM KAYITLARI

Avukatlık Atölyesi 2.Dönem Kayıtları Hakkında Genel Bilgiler

KİMLER İÇİN : Etkin avukatlık yapmak isteyen stajyer avukat ve avukatlar

ÜCRET : Stajyer avukatlar için 400 TL ve Avukatlar için 650 TL

ÖDEME ŞEKLİ : Eft/Havale, Kredi Kartı

DERS BAŞLANGIÇ : 13 Nisan 2021, 20.00

DERS  GÜNLERİ : SALI-PERŞEMBE, 20.00-22.00

EĞİTİM SÜRESİ : 12 SAAT

SERTİFİKA : Basılı sertifika

DEVAM ZORUNLULUĞU : %75 Devam zorunluluğu (Dersin başında ve sonunda yoklama alınacaktır.)

KONTENJAN : 20 kişi

MÜFREDAT

MÜVEKKİLLERLE İLİŞKİLER 

 1. İş geliştirme
 2. Ücret konuşmak
 3. Görüşmelerin yönetimi
 4. Görüşmeyi özetleyen/talepleri içeren bir belge imzalatıyor musunuz kendi aleyhinize bir durum oluşmaması için?(ceza davalarında bu mümkün mü)
 5. Müvekkil bilgilendirme
 6. Mevcut müvekkillerden yeni işler alma
 7. Potansiyel müvekkil listesi oluşturma
 8. İşin fiyatını belirleme
 9. Dosyada yapılan hatalar müvekkile nasıl izah edilmeli ve telafisi mümkümse nasıl yapılmalıdır?
 10. Hukuk ve cezada hangi aşamalarda mutlaka yazılı talimat alınmalıdır?
 11. Telefon kullanmayan veya yaşlı müvekkilleri çocukları/yakınları ile iletişim kurarak bilgilendirmek doğru mudur, alternatif çözüm var mıdır?

DAVA VE OLAY ÇÖZÜMLEME

 1. Olaydan teoriye gidiş
 2. Dilekçe hazırlamak
 3. Dava sorularını hazırlamak
 4. Olay yerine gitmek
 5. Bilgi kaynaklarından bilgi edinmek
 6. Dava açmadan son kontrol listesi
 7. Örnek dava incelemeleri

İŞ TAKİBİ 

 1. Ara kararların takibi
 2. Süreli işler
 3. İşleri delege etmek
 4. Olağan ve olağanüstü kanun yollarında dosya takibi
 5. Sigorta, kurum vs başvurularında iadeli taahhütlü gönderilerde dikkat edilmesi gerekenler. (Gönderinin içeriği inkar edilirse nasıl ispatlanır?)

İCRA TAKİP STRATEJİSİ

 1. İcra takibi kontrol listesi
 2. Borçluyla iletişim
 3. İcra takip aşamaları ( özellikle taşınır-taşınmazda birden fazla haciz olması durumunda izlenecek yol)
 4. Devam eden işlerle ilgili beyan dilekçeleri ile sürecin aktif takibi
 5. Hacizli malların haciz kaldırılması aşamaları
 6. Satışı talep edilmeyen hacizli malların haczinin düşmesi ve sonraki işlemler
 7. İcra dosyasında kapak hesabının icra müdürlüğüne/haricen tahsil ile ödenmesi ve devamındaki işlemler

OFİS YÖNETİMİ 

 1. Dosyalama sistemi
 2. Gelir gider
 3. Otomasyon programları
 4. İşlerin zamanlarının belirlenmesi
 5. Başka avukatlarla işbirliği
 6. Sermaye yönetimi(Avukatın yatırım yapabileceği alanlar)
 7. Ruhsatı alan bir vakit kaybetmeden ofis açmak istiyorsa neler yapmalı?
 8. Sanal ofis mantıklı mı?

AVUKAT OLARAK MARKA YARATMAK 

 1. Web site kurmak ve yönetmek
 2. Sosyal medyanın kullanımı
 3. Makale yazmak

KİŞİSEL GELİŞİM 

 1. Zaman yönetimi
 2. Okumak
 3. On parmak öğrenmek
 4. Planlı ve programlı olmak
 5. Araştırma yöntemleri
 6. Bir avukatın insanlarla iliskisi nasil olmalidir, geliştirmek için neler yapabilir?
 7. Avukatlıkta bilinmesi zorunlu olmayan fakat  bilindiğinde fark yaratacak alanlar, ilimler,
 8. Avukatların kişisel imajı nasıl olmalıdır?
 9. Tavsiye ettiğiniz hukuk seminerleri, eğitimleri var mı?

TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 1. Google hizmetlerinin kullanımı
 2. Ofis programları
 3. Takvim kullanılması
 4. Sizin 3 farklı monitör ve tablet vs ile buna dikkat ettiğinizi biliyoruz. Pratikte bu imkanların size sunduğu somut avantajlar neler oluyor?
 5. E imza alınması ve kullanımı

MESLEK ETİK VE İLKELER 

 1. Genel olarak meslek ilkeleri
 2. Kendi mesleki ilkelerimiz
 3. Akraba ile iş yapmak
 4. Yakın çevre ile iş yapmak
 5. Karşı taraf vekili ile iletişim

AVUKAT OLARAK ADLİYE VE KURUMLARLA İLİŞKİLER 

 1. Adliyede iş yaptırmak
 2. Kurumlarla yazışma
 3. Avukatın bilgi toplaması
 4. Noterde ve tapuda yapılan işlemlerde dikkat edilmesi gerekenler

AVUKATLIK ÜCRETİ 

 1. Kimden ne kadar ücret alınmalı
 2. Ücret nasıl belirlenir
 3. Baro tarifesi yeterli midir
 4. Yazılı ücret sözleşmesi
 5. Ücrete dair makbuz düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler. (taksitle anlaşılan olaylarda)
 6. Her aldığımız ücret için makbuz kesmeli miyiz?
 7. Şahıs olan kişilere makbuz nasıl keselir ?
 8. Şirketler ile anlaşıp avukatlıklarını üstlenirsek danışmanlık ücreti almalı mıyız ? Vekalet ücretini neye göre ne kadar almalıyız ?
 9. Dosyaya istinaf ya da temyiz aşamasında dahil olduğunuzda ücrette bir değişiklik oluyor mu?

EMNİYET 

 • Kolluk işleyişini nasıl öğrenebiliriz
 1. Nasıl bir avukat izlenimi olmalı
 2. Emniyette dosyayı nasıl inceleriz
 3. Gözaltındaki müvekkil ile nasıl görüşürüz
 4. Soruşturma aşamasında yapılması gereken müracaatlar

CEZAEVİ

 • Müvekkil ziyareti hangi periyotlarda olmalı
 1. Cezaevine neden ziyarete gidilir
 2. Müvekkille ne kadar süre konuşmalıyız
 3. Duruşma hazırlığı nasıl yapılmalıdır
 4. Cezaevindeki müvekkilden vekaletname alma işlemi
 5. Cezaevi ile yazışmalar nasıl olmalıdır

ADLİYE 

 • Adliye personeline karşı nasıl bir avukat izlenimi vermeliyiz
 1. Hakim savcılar bizi nasıl görmel
 2. Adliyede hızlı iş takibi nasıl yapılır
 3. Her işimizi yazılı yapmak

KRİZ YÖNETİMİ

 1. Süre kaçırıldığında
 2. Davayı düşürdüğümüzde
 3. Telefonlara uzun süre cevap vermediğimizde
 4. Israrla arayan müvekkile cevap veremediğimz için sorun çıktığında
 5. Karşı taraftan tehdit alıyorsa ne yapılmalı
 6. Meslekte Moral bozan, motivasyon düşüren olaylarla/kişilerle karşılaştığımızda nasıl başa çıkmalıyız?
 7. Davayı kaybettiğinizde müvekkille ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

DİLEKÇE YAZMAK 

 1. Dilekçe nedir ve kendi tarzımız nasıl olmalıdır
 2. Dilekçe yazma konusunda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
 3. Hangi makama nasıl dilekçe vermek gereklidir
 4. Dava dilekçesi nasıl hazırlanır
 5. Dilekçede doktrine atıf yapmak pratikte, hakim nazarında fayda sağlıyor mu?
 6. Dilekçelerde ‘sayın başsavcılığınız, arz ederim..’ gibi ifadeler kullanılmalı mı?
 7. Dilekçe de delil ve sonuç kısmında nelere dikkat etmeliyiz?

HANGİ TÜR AVUKATLIK 

 1. Çevresi olmayan ancak serbest avukat olmak isteyen birisine önerileriniz nelerdir? Yol yakınken bu sevdadan vazgeçip kurum avukatlığına mı çalışmalıdır?
 2. Ruhsatı alıp bir müddet çalışmaya işçi avukat olarak devam edecek kişilere neler önerirsiniz?
 3. Kurum ve serbest avukatlık konusunda kararsız kalan bir stajyere neler önerirsiniz?
 4. Adliye stajını verimli geçirmek için neler yapılabilir? Bu dönemde bir avukat yanında çalışmak mı avantajlıdır adliyede dosya inceleyip duruşmalara girmek mi?

AVUKATLIKTA UZMANLAŞMAK 

 1. Hangi alanlarda uzmanlaşmalı
 2. Uzman olmak için ne kadar çalışmak lazım
 3. Ne zaman uzmanım diyebiliriz
 4. Uzmanlaşmak istediğimiz alanda akademik çalışmalar(yüksek lisans, doktora) yapmamış olmanın dezavantajı var mı?

AVUKATIN BÜRO AÇMASI 

 1. Hicbir çevresi olmayan bir avukat büro açmadan önce ne kadar sure işçi avukat olarak çalışmalıdır?
 2. Yakın arkadaşlarla ofis açmak konusunda tavsiyeleriniz nelerdir?
 3. Reklam yasağına aykırı olmadan çevremize kendimizi duyurmanın yöntemleri (pandemi döneminde ofis açıp da açılış vs gibi etkinliklere imkan bulamayanlar için özellikle alternatifler neler olabilir.)
 4. Ofisini yeni açan biri CMK ve adli yardımla bu işi döndürebilir mi?
 5. Siyasete dahil olmadan nasıl hızlı bir şekilde çevre edinilebilir?
 6. Serbest avukatlık yaparken sabit bir gelir olması adına, nasıl şirket ve banka genel manada kurum vekilliği alınabilir?

BAĞLI AVUKATLIK 

 1. Iscı avukat olarak ne kadar ücret talep etmeliyiz?
 2. Avukatlık bürosu avukattan neler bekler
 3. Bağlı avukat katma değerini nasıl geliştirebilir
 4. Hem kendi vergi levhamız olup hemde sgk lı  şekilde  başka bir şirket bünyesinde çalışabilir miyiz ?

MESLEKİ GÜVENCELER

 1. Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalı mıyız
 2. İş bitiminde ibraname almak
 3. Gelen ödemeler konusunda yazılı olarak bildirimde bulunmak
 4. Bilirkişi raporları hakkında müvekkili yazılı olarak bilgilendirmek

DURUŞMA AVUKATLIĞI

 1. Duruşmadan beklentimiz ne olmalı
 2. Müvekkil ne düşünür avukat nasıl davranır
 3. Duruşma hazırlığı nasıl yapılır
 4. Beyanlarımızı zapta geçmeyen hakime karşı tavrımız ve yapılabilecekler
 5. Duruşmada(yargıtay ve ilk derece mahkemelerinde) kıyafet ve ayağa kalkma mevzusu pratikte işleyişi.
 6. Karşı tarafın dinlettiği tanığa sorulacak soruları seçme de kritik noktalar.
 7. Cmk avukatlarının duruşmada hakimlerce istihfafa alınması işleyişine karşı alınacak tavır ne olmalıdır?

CEZA DAVALARI TAKİBİ 

 1. Soruşturma aşamasında izlenecek yol ve yöntemler, avukat tarafından yapılması gereken işler
 2. Ceza dosyası nasıl incelenir
 3. Sözlü savunma nasıl yapılır
 4. Sözlü savunmada kağıttan okumak
 5. Olağan kanun yolu dilekçesinde, iddianamede yer alan ancak gerekçeli kararda yer almayan hususlara değinmeye lüzum var mıdır ?
 6. Tanıklarla görüşülüp duruşmada söyleyecekleriyle ilgili yönlendirme yapılmalı mı? (Ceza/Hukuk davaları)
 7. İnfaz hesaplama ve müvekkilin cezaevine giriş çıkışı şeklinde yapılan işlemlerde usül
 8. Etkin pişmanlık ve HAGB kabul edip etmeme stratejisinde dikkate alınması gerekenler

HUKUK DAVALARI TAKİBİ 

 1. Hukuk dosyası nasıl incelenir
 2. Öninceleme duruşması esnasında belirtilmesi gereken hususlar
 3. Yazılı yargılama usulünde dava/cevap dilekçesinde tüm detayları ileri sürmeli miyiz yoksa bir kısmını cevaba cevap/ikinci cevap dilekçesine saklamalı mıyız?
 4. Basit yargılama usulünde davacı cevap dilekçemize karşı beyanda bulunabilir mi ?
 5. Özel dava çeşitleri incelemesi yapılmalı,(soybağı tespiti davası, maddi-manevi tazminat davası, boşanma davası,iş hukuku davaları vs.)
 6. Maddi-özellikle manevi tazminat miktarı belirlemede dikkate alınacak kıstaslar ve uygulamada makul olarak kabul edilen manevi tazminat miktarları
 7. Sözleşme incelerken ve hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

İDARİ DAVALARIN TAKİBİ 

 1. İdari dava dosyası nasıl incelenir
 2. İdari davaların diğer davalardan farkı nedir
 3. İdari dava dilekçesinin netice-talep kısmında dikkat edilmesi gerekenler. İptal ve tam yargı davalarının aynı anda mı, peşpeşe mi açmak doğrudur?