0

Asistan Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları

ASİSTAN HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

Asistan hekimler hukuken pratisyen hekim statüsündedirler. Asistan hekim eğitim ve araştırma ve üniversite hastanelerinde uygulamada hemen hemen tüm tıbbi vakalara müdahale etmektedirler. Oysa esas olan uzman hekimlerin nezaretinde hasta tedavisine iştirak etmeleri gerekmektedir.

Devamı Okuyun